وبگاه شخصی رقیه صفری

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، رضا اسعدی, تاثیر مواد مختلف ضد انعقاد بر برخی فاکتورهای خون شناسی فیل ماهیان جوان , مجله زیست شناسی ایران, 1392, شماره ((26)4), 1-12
 2. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، بهاره شعبانپور, اثر مراحل رسيدگي جنسي روي تركيب شيميايي عضله ماهي سفيد Rutilus firisii kutum در خليج گرگان, مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان, 1388, شماره ((1)16), 28-32
 3. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور, رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور. 1388. اثر مراحل رسيدگي جنسي بر برخي شاخصهاي گنادي و تركيب شيميايي بافت گناد در ماهي كپور درياي خزر, مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان, 1388, شماره ((1)16), 35-41
 4. سید محمود عقیلی، رقیه صفری، بهاره شعبانپور، مریم رحمانی, مطالعه رفتار شهروندان گرگانی در مصرف آبزیان و فرآورده های شیلاتی, مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان, 1388, شماره (16), 325-330
 5. رقیه صفری، محمد پورکاظمی، سهراب رضوانی و علی شعبانی, بررسی ساختار جمعیتی ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزرورودخانه اورال با استفاده از روش ريز ماهواره , مجله علمی شیلات, 1387, شماره (1), 99-108
 6. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، بهاره شعبانپور, بررسي ارتباط تركيب شيميايي بافت عضله با مراحل رسيدگي جنسي گناد در ماهي كپور درياي خزر, مجله علمي- پژوهشي پژوهش سازندگي. امور دام, 1387, شماره (78), 63-69
 7. رقیه صفری، محمد پورکاظمی، سهراب رضوانی و علی شعبانی, بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مایکروساتلایتهار, مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان, 1386, شماره (1), 49-59
 1. Roghieh Safari, Ali Shabani, Sanaz Ramezanpour, Mohamad Reza Imanpour and Sohrab Rezvani, .Alternations of heat shock proteins (hsp70) gene expression in persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1987) exposed to cadmium chloride , Iranian journal of fisheries science, 2014
 2. Roghieh Safari, Ali Shabani, Sanaz Ramezanpour and Mohamad Reza Imanpour, Effects of sub lethal doses of CdCl2 on histopathological and biochemical parameters , International Research journal of Applied and basic science, 2013, شماره (5), 650-657
 3. Sohrab Rezvani, Lida Kavan, Roghieh Safari, tudy of genetic structure of Rutilus frisii kutum in Anzali Lagoon using microsatellite markers., JAST, 2012, شماره (14), 327-337
 4. Sohrab Rezvani, Roghieh Safari, Laloei, Faramarz, Taqavi, J. Matinfar, Using RAPD markers potential to identify heritability for growth in Fenneropenaeus indicus. Iranian journal of fisheries science. 10(1): , Iranian journal of fisheries science, 2011, شماره ( (1)10), 123-134
 5. Nazli Golestani, Sohrab Rezvani, Roghieh Safari, Sara Reyhani , Population genetic structure of Silver pomfret in the Persian Golf and Oman sea as releaved by microsatellite variation, Zoology in the middle east, 2010, شماره (49), 63-72
 6. Lida Kavan, Sohrab Rezvani, Vossoughi, Fatemi, Mohamad Reza, Roghieh Safari. , Population genetic study of Rutilus frisii kutum (Kamansky 1901) from the Caspian sea ; Iran and Azerbaijan regions, using microsatellite markers, Journal of fisheries and aquatic science, 2009, شماره (1), 1-10
 7. Roghieh Safari, Mohamad Pourkazemi, Sohrab Rezvani, Ali Shabani. 2008, Gentic relation ship of Iranian coastline ship sturgeon samples and ural river population based on microsatellite., Iranian journal of fisheries science, 2008, شماره (2(7)), 229-241
 1. سید محمود عقیلی، رقیه صفری, مطالعه نحوه مدیریت مزارع پرورش ماهیان گرمابی در استان گلستان , همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی, 1390, ایران, گرگان
 2. سید محمود عقیلی، رقیه صفری., سهم عوامل تولید کننده هزینه تمام شده در پرورش کپور ماهیا ن پرورشی, همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی, 1390, ایران, گرگان
 3. رقیه صفری، محمدرضا ایمانپور، محمد سوداگر, مروری بر مطالعات تغذیه ای در لارو ماهیان دریایی, دومین کنفرانش ملی علوم شیلاتی, 1390, ایران, لاهیجان
 4. سهراب رضوانی، حسینعلی عبدالحی، لیدا شجاعی، رقیه صفری، فرامرز لالویی، محمد جواد تقوی, بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره, اولین همایش ملی- منطقه ای اکولوژی دریای خزر, 1389, ایران , ساری
 5. نازلی گلستانی، سهراب رضوانی ، رقیه صفری. فرامرز لالویی، محمد جواد تقوی, مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی حلوا سفید به روش RFLPو میکروساتلایت , همایش دریای مکران، چابهار , 1389, ایران , چابهار
 6. سهراب رضوانی، رقیه صفری. فرامرز لالویی، محمد جواد تقوی , بررسی وراثت پذیری صفت رشد در میگوی سفید هندی, سومین همایش میگوی بوشهر , 1389, ایران, بوشهر
 7. رقیه صفری, مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی سفید در رودخانه های خشکرود و تنکابن , دانشگاه آزاد سواد کوه, 1388, ایران, سوادکوه
 8. رقیه صفری، علی شعبانی, ماهيان تراريخته , ، دهمين کنگره ژنتیک ایران –تهران, 1387, ایران, تهران
 9. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، بهاره شعبانپور, مطالعه تاثیر وزن بر ترکیب شیمیایی بدن ماهی سفید ، نخستین همایش شیلاتی منابع دریای خزر، ابان 87 گرگان, نخستین همایش شیلاتی منابع دریای خزر, 1387, ایران, گرگان
 10. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، بهاره شعبانپور, رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، بهاره شعبانپور. 1387. مطالعه تاثیر جنسیت بر ترکیب شیمیایی بدن ماهی سفید ،, نخستین همایش شیلاتی منابع دریای خزر, 1387, ایران, گرگان
 11. محمدرضا ایمان پور، رقیه صفری، معظمه کردجزی، فروغ فندرسکی, تعیین برخی خصوصیات زیست شناختی سمن ماهی فیتوفاگ پرورشی , اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین , 1387, ایران, گرگان
 12. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، بهاره شعبانپور, تغيير تركيب شيميايي عضله ماهي كپور درياي خزر طي مراحل رسيدگي جنسي گناد, اولين همايش منطقه اي علوم و صنايع شيلاتي, 1386, ایران, آزادشهر
 13. رقیه صفری، محمد پورکاظمی، سهراب رضوانی و علی شعبانی, بررسي امكان استفاده از روش ميكروساتلايت در تعيين رابطه ژنتيكي بين ماهي شيپ رودخانه اورال و نمونه هاي سواحل جنوبي درياي خزر, اولين همايش منطقه اي علوم و صنايع شيلاتي, 1386, ایران, ازادشهر
 14. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، بهاره شعبانپور, اثر مراحل رسيدگي جنسي بر تركيب شيميايي بافت گناد ماهي سفيد درياي خزر , هفتمين همايش علوم و فنون دريايي , 1386, ایران, نوشهر
 15. رقیه صفری، عبدالمجید حاجی مرادلودومين همايش ملي بوم شناختي ايران , بررسی امكان به كار گيري روشهاي نوين تعيين جنسيت در صنعت تكثير و پرورش با تاكيد بر تاسماهيان جوان , دومين همايش ملي بوم شناختي ايران, 1386, ایران, گرگان
 16. رقیه صفری, انجماد اسپرم ماهيان (خاويار ي) تكنولوژ‍ي نوين در صنعت شيلات , دومين همايش ملي بوم شناختي ايران, 1386, ایران, گرگان
 17. رقیه صفری، محمد پورکاظمی، سهراب رضوانی و علی شعبانی, بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش مایکروساتلایت, چهاردهمین کنفرانس داخلی ودومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1385, ایران, تهران
 18. رقیه صفری، محمد پورکاظمی، سهراب رضوانی و علی شعبانی, مطالعه میزان شباهت و فاصله ژنتیکی و مهاجرت ماهی شبپ در رودخانه های اورال وسفیدرود بااستفاده از روش مایکروساتلایت, چهاردهمین کنفرانس داخلی ودومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی تهران , 1385, ایران, تهران
 19. رقیه صفری، زهرا ترحم جو، ابولقاسم کمالی, بررسی تغییرات کمی وکیفی زئوپلانکتونهای آببندان ایمر 2 در طول یک دوره پرورش , چهاردهمین کنفرانس داخلی ودومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی تهران , 1385, ایران, تهران
 20. رقیه صفری، محمد پورکاظمی، سهراب رضوانی و علی شعبانی, مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی شیپ در سواحل استانهای گیلان ومازندران با استفاده از روش مایکروساتلایت, نهمین کنگره ژنتیک ایران –تهران, 1385, ایران, تهران
 21. رقیه صفری، محمدرضا ایمان پور، بهاره شعبانپور, اثر مراحل رسيدگي جنسي بر تركيب شيميايي بافت گناد ماهي كپور درياي خزر , اولين همايش منطقه اي علوم و صنايع شيلاتي, 1385, ایران, ازادشهر
 1. Mohammad Pourkazemi, Mohamad Hassanzadeh Saber, Ghasemi, Ahmad., Khoshkholgh, Mohamadreza, Nourozi, M., Roghieh Safari, Chakmehdoz, Fereydon., Sohrab Rezvani, Leila Azizzadeh., Mahtab Yarmohammadi. , Comprehensive studies on population genetic structure of sturgeon from the Caspian sea, 6th International symposium on sturgeon, 2009, China

  بازديد : 27413
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان